Levensverwachting: elke dag 24 uur erbij

Meerdere keren per maand verzorgt Curicos lezingen. Dan gaan we – in een wereld die stijf staat van de doemberichten – in op vooruitgang. Niet alleen media bombarderen ons doorlopend met slecht nieuws. Ook ngo’s en populisten doen dat. Maar weinigen lijken belang te hebben bij een realistisch beeld van de werkelijkheid.

Tegen het NOS-journaal of Greenpeace valt lastig op te boksen. Toch is het bewijs van onze vooruitgang overweldigend. Wereldwijd zijn de meeste mensen vandaag beter af dan tien, twintig of vijftig jaar geleden. Willen we een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid, dan moeten we over vooruitgang blijven spreken. Zo’n gesprek kan ons wapenen tegen angstzaaiers en onheilsprofeten. En het kan ons inspireren. Want wat gisteren lukte, kan ook morgen weer lukken. 

Van dalende kindesterfte tot afnemend geweld

Onlangs, tijdens een lezing in Eindhoven, vroeg iemand ons of er één grafiek is, waarin al die vooruitgang zichtbaar wordt. Eén dataset waarin álles samenkomt: dalende kindersterfte, dalende armoede, het uitroeien van pokken, terugdringen van hiv, lepra en tbc, afnemende aantallen verkeers- en klimaatdoden en, ja, óók de dalende aantallen doden door geweld, terrorisme en oorlog. Is er één dataset waarmee je al dit moois kunt vatten?

Ja, die is er. En hij bestaat uit onze wereldwijd stijgende levensverwachting. Duizenden jaren lang, tot het begin van de Industriële Revolutie, was onze levensverwachting ongeveer 30 jaar. Vervolgens begon hij op te lopen. Vandaag worden we wereldwijd 72 jaar. Niet overal ging het even snel. In het rijke Nederland mag een pas geboren baby verwachten 82 jaar te worden, in het straatarme Malawi is die levensverwachting nog maar 60 jaar.

Elke dag een dag erbij

Maar de Malawianen stomen op. En hoe! Krijgt de Nederlander er dagelijks 4 uur aan levensverwachting bij, de Malawiaan krijgt maar liefst 24 uur per dag. Ja, u leest het goed: hij of zij krijgt er 24 uur per dag bij. Een Malawiaanse baby die vandaag geboren wordt, mag verwachten een volle dag ouder te worden dan een baby die gisteren werd geboren. Dag in, dag uit. Dat is fantastisch nieuws. Dáár moeten we het vaker over hebben. En lukt dat niet in de media, dan doen we het tijdens een lezing in uw organisatie. www.curicos.nl