Klimaatcrisis! Hoezo klimaatcrisis?

Wat veroorzaakte de afgelopen jaren de meeste dodelijke slachtoffers? Corona, honger, tuberculose of het klimaat?

Volgens het onvolprezen ‘Our World in Data’, overleden in wereldwijd bijna 7 miljoen mensen aan corona. Niet minder dan 680 miljoen mensen werden ziek van corona. Covid 19 veroorzaakte een enorme, wereldwijde crisis. Die term -crisis- zouden we ook moeten gebruiken voor de 10 miljoen mensen die jaarlijks tuberculose oplopen. De afgelopen drie jaar overleden 4,5 miljoen van hen. Ook de 633 miljoen mensen die hongerlijden, zijn in crisis. Bijna 30 miljoen mannen, vrouwen en kinderen stierven de afgelopen jaren aan honger en ondervoeding.

We spreken nooit over ‘hongercrisis

Telkens, bij corona, tbc en honger, gaat om concrete mensen die ziek worden, die doodgaan en die hun nabestaanden in wanhoop achterlaten. Toch spreken we nooit over een tuberculosecrisis of hongercrisis. En dat is, laten we het mild uitdrukken, opmerkelijk.

Wel spreken we over een klimaatcrisis. Afgelopen maand besloot de Utrechtse Universiteit klimaatverandering steevast ‘klimaatnoodtoestand’ te noemen. En dat is al even opmerkelijk. Want jaar in, jaar uit sterven niet méér maar mínder mensen als gevolg van het klimaat. Sowieso ging het al nooit om miljoenen, laat staan om tientallen miljoenen.

Steeds minder doden door ‘klimaat’

Honderd jaar geleden verloren, jaarlijks en wereldwijd, rond de 450 duizend mensen het leven door ‘het klimaat’, door overstromingen, stormen, droogte of hittegolven. Vervolgens zette een gestage daling in. Vijftig jaar geleden stierven tegen de 50 duizend mensen als gevolg van het klimaat. De cijfers van de laatste jaren komen steevast onder de 10.000 per jaar.

En dat gebeurde terwijl de wereldbevolking in de afgelopen honderd jaar verdriedubbelde. Verreken je die gigantische daling van het aantal klimaatdoden met de al net zo gigantische stijging van de wereldbevolking, dan daalde het percentage klimaatdoden in de afgelopen eeuw met 99 procent. En dit alles gebeurde ondanks de vuurzeeën in Griekenland en Australië, de droogte in Californië en Spanje en de overstromingen in Limburg en het dal van de Ahr.

Corona, tuberculose en honger. Dáár zou de meeste aandacht naar uit moeten gaan. Dat zijn de grote crises van deze tijd. Zeker, ook klimaatverandering kan uitdraaien op een crisis. Want dat de temperatuur oploopt, staat niet ter discussie. Maar vooralsnog blijken wij, mensen, uitstekend in staat om ons aan het klimaat aan te passen. Ook wanneer het snel verandert.